ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΚΟΥΚΛΕΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ

Ισμήνης 57, Αθήνα, 104 44

Τηλ.: 210-515 3049
Fax: 210-515 3962

E-mail 1: stavroulapram@ath.forthnet.gr
E-mail 2: takpram@mou.gr